Zaufali nam

04 stycznia 2016
Obie przesłanki takiego leczenia: medyczna i społeczna, muszą być aktualne. Nie wystarczy ich istnienie na etapie wnoszenia sprawy, a nawet wyroku sądu pierwszej instancji. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego,
18 grudnia 2015
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -
18 grudnia 2015
Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział - w braku odmiennej woli spadkodawcy - przypada pozostałym
18 grudnia 2015
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość
18 grudnia 2015
Nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave