Zaufali nam

  18 grudnia 2015

  Nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

   

  Powyższe zasady nie znajdują zastosowania, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał lub mógł przewidzieć.

  Czy niepoczytalność lub poczytalność ograniczona w czasie popełnienia przestępstwa ma wpływ na odpowiedzialność karną sprawcy?

  © Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave