Zaufali nam

  18 grudnia 2015

  Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

   

  Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie wyboru prawa obcego.

  Czy przepisy określają maksymalną wysokość odsetek, jakich można żądać od sumy pieniężnej?

  © Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave