Zaufali nam

18 grudnia 2015

Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

 

Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.

Czy można podważać odrzucenie spadku przez spadkobiercę, uczynione z pokrzywdzeniem wierzycieli spadkobiercy?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave