Zaufali nam

18 grudnia 2015

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie pracownika w warunkach określonych powyżej JEST zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, BEZ WZGLĘDU na nazwę zawartej przez strony umowy. NIE JEST DOPUSZCZALNE zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, wskazanych powyżej.

Czy umowa, nazwana zleceniem, umową o dzieło lub inną umową cywilnoprawną może w istocie stanowić umowę o pracę (stosunek pracy)?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Sobolewski

 

  • ul. Bema 87/27,
  • 01-233 Warszawa
  • woj. mazowieckie
  • tel: 22 465 70 25
  • ul. Michała Spisaka 74,
  • 02-495 Warszawa
  • woj. mazowieckie
  • tel: 506145460

 

 

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave