Zaufali nam

  Prawo Spółek Handlowych

  • pomoc prawną z zakresu tworzenia spółek prawa handlowego, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, w tym przygotowywanie umów, statutów spółek, regulaminów, czy też projektów uchwał spółek;

  • rejestrację spółek, jak również aktualizację informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

  • prowadzenie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządu;

  • negocjowanie i sporządzanie kontraktów funkcjonujących w obrocie gospodarczym;

  • prowadzenie procesu łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

  Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, poprzez:

  © Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave