Zaufali nam

  Prawo konkurencji

  • analizy zgodności dokumentów takich, jak umowy dystrybucyjne, licencyjne, agencyjne, czy franchisingowe z obowiązującym prawem, w tym przepisami o ochronie konkurencji;
    

  • sporządzania i doradztwa w kwestii postanowień zawieranych w umowach pod kątem zgodności z aktualnym prawem konkurencji;
    

  • reprezentacji i doradztwie w sporach wynikłych na tle prawa konkurencji zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w postępowaniach przed sądem;
    

  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego;
    

  • sprawy dotyczących praktyk naruszania zbiorowych interesów konsumentów;
    

  • analizy prawnej umów, regulaminów oraz wzorców umownych.

  W postępowaniach dotyczących prawa konkurencji nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  © Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave