Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

04 maja 2020

Wskutek zaistniałego stanu epidemii w dużej większości miast znacznego opóźnienia doznał proces wysyłania osobom uprawnionym przez właściwe organy administracji przesyłek zawierających zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem wielolokalowym w prawo własności.

 

Zalecenia bezpieczeństwa związane z epidemią nie pozwalają, lub co najmniej znacznie ograniczają, proces samej wysyłki zaświadczeń (wystawianych w formie papierowej), które jednakże – zgodnie z doniesieniami urzędów – na bieżąco są wystawiane.

 

Dla wielu osób może to powodować obawę przed utratą prawa do bonifikaty w zakresie opłaty przekształceniowej, ponieważ duża część miast (np. Łódź, Katowice) przyjęła model zmniejszania bonifikaty o 10% każdego kolejnego roku.

 

W związku z faktem, iż największa bonifikata przypada na rok 2019, a wiele osób z powodu epidemii może przez dłuższy czas nie otrzymać stosownego zaświadczenia bez swojej winy, powstaje ryzyko utraty praw do części bonifikaty.

 

Część miast, w tym w/w Łódź i Kraków, podjęły już działania mające minimalizować to ryzyko i obawy wśród mieszkańców, podejmując stosowne uchwały, w których przewidziano przedłużenie uprawnień do otrzymania bonifikat w związku z zaistniałą sytuacją. Rozwiązania w poszczególnych miastach mogą różnić się pomiędzy sobą, tym bardziej nie wszystkie miasta jeszcze w ogóle takowe rozwiązania wprowadziły.

 

W Warszawie, gdzie o naliczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej należy się upomnieć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania stosownego zaświadczenia, również podjęto akty prawa miejscowego, mające powodować, iż nawet przekroczenie tego terminu nie spowoduje utraty prawa do bonifikaty.

„Czy epidemia COVID – 19 ma wpływ na proces uwłaszczenia gruntów pod blokami?”

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka