Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Czy epidemia COVID – 19 ma wpływ na proces uwłaszczenia gruntów pod blokami?”

Wskutek zaistniałego stanu epidemii w dużej większości miast znacznego opóźnienia doznał proces wysyłania osobom uprawnionym przez właściwe organy administracji przesyłek zawierających zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem wielolokalowym w prawo własności.

 

Zalecenia bezpieczeństwa związane z epidemią nie pozwalają, lub co najmniej znacznie ograniczają, proces samej wysyłki zaświadczeń (wystawianych w formie papierowej), które jednakże – zgodnie z doniesieniami urzędów – na bieżąco są wystawiane.

 

Dla wielu osób może to powodować obawę przed utratą prawa do bonifikaty w zakresie opłaty przekształceniowej, ponieważ duża część miast (np. Łódź, Katowice) przyjęła model zmniejszania bonifikaty o 10% każdego kolejnego roku.

 

W związku z faktem, iż największa bonifikata przypada na rok 2019, a wiele osób z powodu epidemii może przez dłuższy czas nie otrzymać stosownego zaświadczenia bez swojej winy, powstaje ryzyko utraty praw do części bonifikaty.

 

Część miast, w tym w/w Łódź i Kraków, podjęły już działania mające minimalizować to ryzyko i obawy wśród mieszkańców, podejmując stosowne uchwały, w których przewidziano przedłużenie uprawnień do otrzymania bonifikat w związku z zaistniałą sytuacją. Rozwiązania w poszczególnych miastach mogą różnić się pomiędzy sobą, tym bardziej nie wszystkie miasta jeszcze w ogóle takowe rozwiązania wprowadziły.

 

W Warszawie, gdzie o naliczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej należy się upomnieć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania stosownego zaświadczenia, również podjęto akty prawa miejscowego, mające powodować, iż nawet przekroczenie tego terminu nie spowoduje utraty prawa do bonifikaty.

04 maja 2020

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski