Zaufali nam

Prawo konkurencji

 • analizy zgodności dokumentów takich, jak umowy dystrybucyjne, licencyjne, agencyjne, czy franchisingowe z obowiązującym prawem, w tym przepisami o ochronie konkurencji;
   

 • sporządzania i doradztwa w kwestii postanowień zawieranych w umowach pod kątem zgodności z aktualnym prawem konkurencji;
   

 • reprezentacji i doradztwie w sporach wynikłych na tle prawa konkurencji zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w postępowaniach przed sądem;
   

 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego;
   

 • sprawy dotyczących praktyk naruszania zbiorowych interesów konsumentów;
   

 • analizy prawnej umów, regulaminów oraz wzorców umownych.

W postępowaniach dotyczących prawa konkurencji nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave