Zaufali nam

Prawo Autorskie

  • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, jak również umów licencyjnych;

  • ochrony osobistych praw autorskich i praw twórców zależnych zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniach przed sądami;

  • reprezentacji prawnej autorów, twórców, wydawców i licencjobiorców;

  • ochrony prawa do wizerunku;

  • analiz i opinii prawnych dotyczących prawa dozwolonego użytku, oraz praw autorskich do utworów pracowniczych.

W postępowaniach dotyczących prawa autorskiego nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave