Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Czy można zawrzeć umowę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej?”

„Czy można zawrzeć umowę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej?”
 
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej jest możliwe.
 
Ponieważ taka umowa stanowi połączenie zarówno przelewu wierzytelności, jak i przejęcia długu, konieczna jest zgoda dewelopera na dokonanie takowej cesji praw i obowiązków. Bez zgody dewelopera cesja nie będzie możliwa.
 
Zgoda taka może być udzielona już w pierwotnej treści umowy deweloperskiej, jak również dopiero na późniejszym etapie.
 
Choć przepisy prawa dopuszczają zawarcie takowej umowy już „zaledwie” w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zalecane jest zawieranie jej w formie aktu notarialnego, co pozwoli w pełni zabezpieczyć interes zarówno cedenta (odstępującego prawa i obowiązki), jak i cesjonariusza (przejmującego prawa i obowiązki).
 
Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna.
14 listopada 2023

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski