22 czerwca 2019

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

 

Małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Powyższe pozostaje aktualne również w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

„Czy w razie podziału majątku wspólnego małżonek ma prawo rozliczać nakłady poczynione z małżeńskiego majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka ?”

   Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Sobolewski

b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

NIP: 5222762670

ul. Bema 87/27

01-233 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74

02-495 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 506145460

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave

 

 

Zaufali nam