Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Jakie mogą być konsekwencje prawne złamania wdrożonej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kwarantanny ?”

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, wiedząc o tym, że:

1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2. styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3. jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych wyżej nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

 

W poważniejszych przypadkach, odpowiedzialność może wynikać wprost z przepisów kodeksu karnego, w tym z art. 161 § 2 KK , który stanowi, iż ten, kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

W zupełnie skrajnych sytuacjach, których jednak teoretycznie nie można wykluczyć, odpowiedzialność karna może być egzekwowana na podstawie art. 165 KK, który stanowi m. in. iż ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób (przyjmuje się w praktyce, iż min. 10 osób) albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (karze pozbawienia wolności do lat 3 jeżeli sprawca działa nieumyślnie). Zagrożenie karą jest odpowiednio większe, jeżeli następstwem w/w czynu jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

25 marca 2020

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski