Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Na czym polega upadłość konsumencka?”

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W rezultacie, nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy.

 

Upadłość konsumencka może dotyczyć osób niewypłacalnych i służy pełnemu lub częściowemu zniwelowaniu wymagalnego zadłużenia, którego konsument nie jest w stanie spłacić. Upadłość takowa dotyczy jedynie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem.

 

Prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie traci automatycznie osoba, która nawet w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziła do swojej niewypłacalności, niemniej jednak jest to okoliczność, która może utrudnić dochodzenie upadłości lub wpłynąć na ustalenie jej mniej korzystnych warunków (m. in. w porównaniu do sytuacji osób, które w sposób niezawiniony stały się niewypłacalne np. wskutek ciężkiego wypadku lub choroby).

 

Generalną przesłanką stwierdzenia niewypłacalności konsumenta jest sytuacja, gdy jego sytuacja majątkowa, w tym bieżące miesięczne dochody, nie umożliwiają pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i regulowania wymagalnych (tzw. przeterminowanych) długów zarazem.

 

Ogłoszenie upadłości należy wyłącznie do kompetencji właściwego sądu, stąd, aby rozpocząć procedurę, niezbędny jest właściwy wniosek osoby zainteresowanej (upadłego) lub jej wierzyciela. Zgłoszony wniosek wymaga wykazania, iż potencjalny upadły rzeczywiście nie jest w stanie jednocześnie ponosić kosztów własnego utrzymania i regulowania wymagalnych zadłużeń.

 

Ogłoszenie upadłości może wiązać się z nakazem sprzedaży mienia upadłego. Dodatkowo, sąd może ogłosić upadłość konsumenta jedynie w części tj. co do wybranego zadłużenia.

 

Ogłoszenie upadłości może nieść ze sobą szereg konsekwencji jak np. ograniczenie możliwości zawierania różnego rodzaju umów przez upadłego, w tym dotyczących spraw życia codziennego, czy też przekazanie zarządu nad majątkiem upadłego wyznaczonemu syndykowi.

14 maja 2020

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski