07 listopada 2019
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego
31 października 2019
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (tj. przed małżeństwem); przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca
31 października 2019
Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Tzw. zakaz testamentów wspólnych powoduje ich nieważność. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno
19 września 2019
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego
02 września 2019
  Pracodawca nie może dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej pracy pracownika przy komputerze bez jego wiedzy. Według orzecznictwa sądowego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możliwa w świetle przepisów jest kontrola

   Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Sobolewski

b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

NIP: 5222762670

ul. Bema 87/27

01-233 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74

02-495 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 506145460

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave

 

 

Zaufali nam