Zaufali nam

02 września 2019
  Pracodawca nie może dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej pracy pracownika przy komputerze bez jego wiedzy. Według orzecznictwa sądowego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możliwa w świetle przepisów jest kontrola
28 sierpnia 2019
Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz
13 sierpnia 2019
W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy (zapis windykacyjny). Przedmiotem zapisu windykacyjnego
02 sierpnia 2019
Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej
31 lipca 2019
  W razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave