Zaufali nam

18 grudnia 2015

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział - w braku odmiennej woli spadkodawcy - przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (tzw. przyrost).

Co w momencie, gdy jeden z powołanych spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może być spadkobiercą?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave