Zaufali nam

18 grudnia 2015

Przepisy prawa wekslowego nie określają w żaden sposób formy porozumienia wekslowego. Dlatego też, co podkreślał Sąd Najwyższy, porozumienie wekslowe może być osiągnięte także w sposób dorozumiany. Oznacza to, że porozumienie stron upoważniające odbiorcę weksla in blanco do jego wypełnienia może być zawarte w dowolnej formie. Zatem dopuszczalna jest także forma ustna. Jednakże dla pewności obrotu najkorzystniejsza jest oczywiście forma pisemna w postaci dołączonej do weksla deklaracji wekslowej.

Czy porozumienie wekslowe do weksla in blanco musi mieć formę pisemną?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave