Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

Czy porozumienie wekslowe do weksla in blanco musi mieć formę pisemną?

Przepisy prawa wekslowego nie określają w żaden sposób formy porozumienia wekslowego. Dlatego też, co podkreślał Sąd Najwyższy, porozumienie wekslowe może być osiągnięte także w sposób dorozumiany. Oznacza to, że porozumienie stron upoważniające odbiorcę weksla in blanco do jego wypełnienia może być zawarte w dowolnej formie. Zatem dopuszczalna jest także forma ustna. Jednakże dla pewności obrotu najkorzystniejsza jest oczywiście forma pisemna w postaci dołączonej do weksla deklaracji wekslowej.

18 grudnia 2015

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski