18 grudnia 2015

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice, oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy, który - jeżeli wymaga tego dobro dziecka - ograniczy utrzymywanie kontaktów rodzica / - ów z dzieckiem.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może kontaktować się z dzieckiem?

   Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Sobolewski

b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

NIP: 5222762670

ul. Bema 87/27

01-233 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74

02-495 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 506145460

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave

 

 

Zaufali nam