Zaufali nam

18 grudnia 2015

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie pracownika w warunkach określonych powyżej JEST zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, BEZ WZGLĘDU na nazwę zawartej przez strony umowy. NIE JEST DOPUSZCZALNE zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, wskazanych powyżej.

Czy umowa, nazwana zleceniem, umową o dzieło lub inną umową cywilnoprawną może w istocie stanowić umowę o pracę (stosunek pracy)?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave