Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

Czy umowa, nazwana zleceniem, umową o dzieło lub inną umową cywilnoprawną może w istocie stanowić umowę o pracę (stosunek pracy)?

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie pracownika w warunkach określonych powyżej JEST zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, BEZ WZGLĘDU na nazwę zawartej przez strony umowy. NIE JEST DOPUSZCZALNE zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, wskazanych powyżej.

18 grudnia 2015

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski