Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

18 grudnia 2015

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie pracownika w warunkach określonych powyżej JEST zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, BEZ WZGLĘDU na nazwę zawartej przez strony umowy. NIE JEST DOPUSZCZALNE zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, wskazanych powyżej.

Czy umowa, nazwana zleceniem, umową o dzieło lub inną umową cywilnoprawną może w istocie stanowić umowę o pracę (stosunek pracy)?

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka