Zaufali nam

18 grudnia 2015

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

 

W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

 

Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Jak dzielone są zyski i straty pomiędzy wspólnikami w spółce cywilnej?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave