Zaufali nam

18 grudnia 2015

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca, mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

 

Powyższa zasada pozwala stronom umowy najmu na wprowadzenie klauzuli umożliwiającej każdej lub tylko jednej z nich wypowiedzenie stosunku najmu, zawartego na czas oznaczony, z zachowaniem terminu umownego lub ustawowego, bądź nawet na wypowiedzenie stosunku najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia (w zależności od treści klauzuli).

 

Co jednak ważniejsze, brak tego rodzaju klauzuli w umowie najmu na czas oznaczony oznacza, że takie wypowiedzenie jest niedopuszczalne.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu, zawartą na czas oznaczony?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave