Zaufali nam

Marian Sobolewski - Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu kryminalistyki, kryminologii, oraz wiktymologii, z wieloletnią praktyką w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa karnego i procedury karnej, prawa administracyjnego i ubezpieczeniowego. Współautor i opiniodawca wielu aktów prawnych.

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave