Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

31 stycznia 2022
Z poniżej wskazanym wyjątkiem, umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna.
Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.
 
Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 
Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.
 
Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
 
Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono.
 
Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 

"Czy możliwe jest zawarcie z przyszłym spadkodawcą umowy dotyczącej spadku, który po sobie pozostawi?"

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka