Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

24 listopada 2020

Obowiązek alimentacyjny nie jest limitowany przez sztywny termin, w tym w szczególności przez osiągnięcie pełnoletności przez uprawnione do alimentów dziecko. Obowiązek powyższy nie jest również związany bezpośrednio ze stopniem wykształcenia uprawnionego do alimentów, chociaż może mieć ono wpływ na moment ustalenia jego możliwości samodzielnego utrzymania się, a co za tym idzie, uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie – pomimo dokładanej przez dziecko należytej staranności – utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Nie istnieje górna granica wieku powodująca automatyczne uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

 

Z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie takich, jak śmierć zobowiązanego do alimentów lub prawomocne orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa, w przypadku ustania przesłanek do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, zobowiązany rodzic powinien wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Do kiedy istnieje obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka?

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka