Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

06 sierpnia 2020
Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. W
29 maja 2020
Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,
14 maja 2020
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W rezultacie, nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka może dotyczyć osób niewypłacalnych i służy pełnemu lub częściowemu zniwelowaniu wymagalnego zadłużenia, którego konsument nie jest w stanie spłacić. Upadłość takowa dotyczy jedynie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie traci automatycznie osoba,
04 maja 2020
Wskutek zaistniałego stanu epidemii w dużej większości miast znacznego opóźnienia doznał proces wysyłania osobom uprawnionym przez właściwe organy administracji przesyłek zawierających zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem wielolokalowym w prawo własności. Zalecenia bezpieczeństwa związane z epidemią nie pozwalają, lub co najmniej znacznie ograniczają, proces samej wysyłki zaświadczeń (wystawianych w formie papierowej), które jednakże – zgodnie z doniesieniami
22 kwietnia 2020
W tekście tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 umiejscowiono przepis (art. 73 ust. 13) pozwalającym pracownikom i współpracownikom danego rodzaju podmiotów gospodarczych na wejście na prywatną posesję właściciela bez jego zgody, przy udziale policji, w tym również z zastosowaniem przymusu, jak również bez samej wiedzy właściciela, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do zachowania ciągłości świadczenia usług, w tym do usunięcia awarii, dokonania

Firmowy blog

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka