Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

01 kwietnia 2020
Za złamanie zakazu przemieszczania się lub nakazu przemieszczania się pieszo maksymalnie w dwie osoby w odległości 2 m (oczywiście poza wskazanymi w aktach prawnych wyjątkami) grozi kara administracyjna od 5000 do 30000 zł. Kara administracyjna nie jest mandatem, ani grzywną nakładaną w trybie wykroczeniowym lub karnym (co nie wyklucza odpowiedzialności również na podstawie Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu Karnego). Kara administracyjna
25 marca 2020
Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, wiedząc o tym, że: 1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, 2. styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 3. jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub
20 listopada 2019
Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Zachowek nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego
07 listopada 2019
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Twórca utworu pierwotnego może
31 października 2019
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (tj. przed małżeństwem); przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom prawa (np. prawa wspólnika wynikające z umowy spółki cywilnej); przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z

Firmowy blog

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka