Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka

25 sierpnia 2020
Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem
06 sierpnia 2020
Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. W
29 maja 2020
Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,
14 maja 2020
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W rezultacie, nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka może dotyczyć osób niewypłacalnych i służy pełnemu lub częściowemu zniwelowaniu wymagalnego zadłużenia, którego konsument nie jest w stanie spłacić. Upadłość takowa dotyczy jedynie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie traci automatycznie osoba,
04 maja 2020
Wskutek zaistniałego stanu epidemii w dużej większości miast znacznego opóźnienia doznał proces wysyłania osobom uprawnionym przez właściwe organy administracji przesyłek zawierających zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem wielolokalowym w prawo własności. Zalecenia bezpieczeństwa związane z epidemią nie pozwalają, lub co najmniej znacznie ograniczają, proces samej wysyłki zaświadczeń (wystawianych w formie papierowej), które jednakże – zgodnie z doniesieniami

Firmowy blog

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

Wola

Ursus

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Adwokat
Bartosz Sobolewski

Kancelaria

Adwokacka